Talträning

Under våren 2022 ersätter vi talträningen med röstträning som leds av av en logonom. Rösträningen är upplagd som en kurs med 9 kvällar från 2 mars och framåt. Efter den logonomledda röstträningen fortsätter de som vill med talträning och Speaking circle. Läs mer nedan och i Kalendern.

Här följer en beskrivning av föreningens talträning:

Vi taltränar  tillsammans efter röstträningen som les av en logonom. Det är roligt och nyttigt. Vi tränar på att sänka taltempot, växla mellan olika taltempon och tala i viloandningsrytm. Varför? Kan detta verkligen hjälpa?

Det finns en logisk förklaring: Talet är lokaliserat till två olika områden i hjärnan. Det ena fungerar automatiskt, det andra är viljestyrt. För det mesta använder vi människor det automatiska systemet. Det är praktiskt för då slipper vi tänka på talet och talet flyter på obehindrat.

Men för stammare är det mindre praktiskt att förlita sig till automatiken eftersom detta system är instabilt hos oss. Det är därför vi stammar. Det viljestyrda fungerar däremot bättre. Så det gäller att utnyttja denna möjlighet.

När vi medvetet t.ex. sänker taltempot eller talar i viloandningsrytm kopplar talet över till det viljestyrda systemet och talet börjar flyta. Men så fort vi sänker uppmärksamheten kopplar hjärnan tillbaka till automatiken. Genom att träna upp sin förmåga att sänka tempot och växla mellan olika tempon så kan vi lära oss att ta kontroll över detta kopplande och behålla talet flytande så länge som möjligt.

Som allt annat här i livet ger övning färdighet. Färdigheten kan bli mycket användbar i vardagslivet. Det är därför vi tränar en gång i månaden.

Kolla i Kalendariet när det är nästa talträning och kontakta gärna Anders Olsson (046-15 26 86) eller Johan Ascard (0730 41 52 87) eller maila till  skane@stamning.se för att få veta mer.

Speaking Circle

Speaking Circle är en metod att genom träning ”öka lusten att tala inför andra människor”. Att känna olust inför muntliga framföranden är mycket vanligt, oavsett om du stammar eller inte.

Speaking Circle är inte anpassad speciellt för stammande personer. Men det visar sig att träningen har en god inverkan även på oss. Att slippa känna olust att tala inför sin klass, arbetskamrater eller på ett möte förenklar livet en hel del. Man slipper ägna tid åt att oroa sig och kan istället koncentrera sig på publiken och det man vill säga.

Speaking Circle är en speciell, icke-värderande, träningsmetod. Med detta menas att ingen annan rättar dig eller ger dig goda råd om att göra si eller så. I stället spelas varje framförande in på en personlig DVD-skiva som du sedan själv studerar hemma. I föreningens talträningsprogram kombinerar vi Speaking Circle med olika taltekniker t.ex. genom att i framträdandet tala i nedsaktat tempo eller i viloandningsrytm.