Välkommen till

Skånes stamningsförening!

Vi finns för dig som stammar

Skånes stamningsförening

BLI GÄRNA MEDLEM

Du bidrar till att vår röst hörs, ju fler vi blir. Ditt stöd är därför värdefullt. Som medlem i Skånes stamningsförening är du också medlem i Stamningsförbundet och kan delta i alla lokala och nationella aktiviteter.

Vårt arbete

Kurser och föreläsningar

Vi ordnar seminarier om stamning och kommunikation. Vi skapar mötesplatser för personer som stammar.

Aktiviteter

Som medlem kan du delta i våra aktiviteter  till exempel föredrag, medlemsträffar, filmkvällar, julbord och andra aktiviteter som skapar gemenskap och sammanhållning. Du kan även delta i nationella aktiviteter till exempel familjeläger och ungdomsläger genom Stamningsförbundet.

Sprida information

Vi sprider information om stamning och därmed bidrar vi till att vår röst hörs i samhället. Vi åker ut till skolor och informerar skolpersonal och elever om stamning.