Bli medlem & Kontakt

Bli medlem – ditt stöd är värdefullt!

Som medlem i Skånes stamningsförening är du även medlem i Stamningsförbundet och kan delta i både lokala och nationella aktiviteter. Du bidrar också till att vår röst hörs ju fler vi blir. Många i föreningen och inom förbundet ordnar träffar och sprider kunskap om stamning.

Du kan delta i föreningens och Stamningsförbundets aktiviteter, medlemsträffar, föreläsningar, läger m.m.  

Ordinarie medlem 100 kr

Du stödjer vår verksamhet och får vara med på alla våra aktiviteter. Du får föreningens utskick med information och inbjudningar till våra träffar. Du kan även prenumerera på Stamningsförbundets nyhetsblad. Du behöver inte stamma för att vara medlem.

Familjemedlem 50 kr

Du kan bli familjemedlem om du bor på samma adress som en ordinarie medlem.  

Swish 123 485 83 61

Bankgiro 5428-5721

Ange namn, adress, telefonnummer och epost.
Eller maila uppgifterna till skane@stamning.se

Kontakta oss

Skånes stamningsförening

Ordförande Johan Ascard
skane@stamning.se

0730 415287

Postadress

Skånes stamningsförening
c/o Peter Winning
Amiralsgatan 56 C
214 37 Malmö

Skicka oss ett meddelande