Skola

Skolinformation

Har ni elever på skolan som stammar? Är ni osäkra på hur ni ska bemöta elever som stammar? Hur kan du som lärare hjälpa till om du har en eller flera elever som stammar?

Vi från Skånes stamningsförening åker varje termin ut till flera skolor i Skåne och informerar dels om stamning, hur den uppstår, vad det beror på, faktorer som spelar in och vad man kan göra för att underlätta för den som stammar.

Målet med skolinformationen är åt nå ut till så många lärare och elever som möjligt för att öka kunskap och förståelse om stamning, för att minska tabustämplen och att elever som stammar ska få en så bra skolgång som möjligt trots stamningen.

Informationen riktar sig till lärare och elever. Vi vill att lärarna i skolan ska veta hur man kan jobba med stamning, uppmuntra elever som stammar och ge ett bra bemötande. Vi vill även att eleverna på skolan ska ha kunskap om stamning och veta hur även de kan stötta en kamrat som stammar och på så sätt skapa en bra gemenskap och förståelse utan fördomar och mobbning.

Vi på Skånes stamningsförening kommer gärna ut och informerar, där vi berättar utifrån våra egna erfarenheter om hur det var när vi gick i skolan, hur vi blev bemötta, hur vi har arbetat med vår stamning och rekommendationer om hur man som lärare kan bemöta elever som stammar och hur vi skulle vilja ha blivit bemötta under vår skolgång.

Generellt gällande bemötande är det bästa att öppna upp till dialog, prata öppet om stamning och se hur varje elev känner angående sin egen stamning och hur eleven kan känna sig bekvämare att prata i skolan. Hör av dig så kommer vi ut och berättar mer, föreläsningarna är kostnadsfria, brukar ta en timme och är otroligt uppskattade. 

Fyra procent av alla barn stammar under sin uppväxt

Av den vuxna befolkningen beräknas en procent vara stammare. Stamning finns i alla kulturer. En del stammare upplever ett stort hinder – andra inte. Vissa skäms över sin stamning - andra inte. Vissa stammar hemma - andra bara i skolan. Men ingen stammar när de sjunger. Med detta i tankarna kanske det inte alltid är uppenbart vilka personer som stammar.

Stamningen påverkar kommunikationsförmågan. Vi berättar om våra strategier för att hantera situationen. Vi berättar öppenhjärtigt om oss själva och de dråpliga situationer vi ibland hamnar i.

Vi tar upp frågor kring talrädsla och våndan, som de flesta känner, att tala inför grupp. Här delar vi ett problem med många andra. De flesta är rädda att göra bort sig, men av olika anledningar. Hur har vi gjort för att komma över olusten.

Skolinformatörer

Rapport från en stamningsinformatör

Jag har besökt två Montessoriskolor, en hel del andra skolor nu och måste säga att det har varit väldigt lyckat. Vi har fått jättebra gensvar såsom kommentarer att vi kommer förmedla er information vidare och vi är så glada för att ni kom hit idag!

Det klassiska, "på det sättet har jag aldrig tänkt förut", då har dom personerna gjort min dag:)

Man har fått väldigt bra feedback ifrån lärare att ni gör ett jättebra jobb som går ut och informerar lärare om detta!

Jens AnderssonVi har skickat ut brev till alla skolor i Skåne och erbjudit oss att informera lärare och annan skolpersonal om stamning. Under året har vi varit ute på flera skolor och hållit föredrag. Det har varit mycket uppskattat av oss och av lärarna, som varit våra åhörare. Vi har inte bara övat oss på att hålla föredrag utan även nå ut med vår syn på stamning och hur det är att stamma. Det roliga är att vi har alla olika syn på stamning och olika saker som vi vill berätta. Så om samma skola skulle boka in oss två gånger och det kommer olika personer, så skulle det bli två olika föredrag om stamning. Om ni vet fler skolor som är intresserade av att höra ett föredrag om stamning så tveka inte att kontakta föreningen. Vi fortsätter med skolinformation.

Peter Johansson

(Montessoriskolan Tellus, Höganäs)
Read More
Tack käre Jens Ditt föredrag berörde oss alla och jag är helt övertygad om att vi kommer att bära med oss den kunskap du gett oss i vårt arbete med barn i olika åldrar!
Sara Höög (Valdemarsro gymnasium, Malmö)
Read More
En väldigt givande och personlig presentation om upplevelserna från barndom och att leva med stamning” Personligt engagerat och givande. Berörde oss alla!
Barbro Ask (Montessori skola, Svalöv)
Read More
"Vi hade en mycket bra information om stamning på vår skola. Det var Anders och Jens som var ute hos oss och pratade om hur de själv upplevde sitt handikapp, sin uppväxt och hur vi kunde förhålla oss i bemötandet mot stammande personer. Vi fick många tänkvärda råd och tips. Detta borde alla lyssna på och få uppleva."
Anki Andréasson (Montessori skola, Svalöv)
Read More
"Intressant samtal om stamningen. Fick reda på en del nyheter. Bra förebilder till stammande barn - att våga prata inför en grupp."
Ewa Koivisto, Skrylleängskolan
Read More
"Vi tyckte Anders och Jens besök var mycket bra, intressant och givande. Bra med både info och personliga erfarenheter. Något som varje skola borde nappa på."
Previous
Next

Vill ni ha besök

Tveka inte att kontakta oss, vi kommer mer än gärna till er skola!

Omdöme

Här får du gärna lämna ett omdöme om vad du tyckte om vår föreläsning på din skola!

Skriv gärna att det är Ok att vi lägger upp ditt omdöme på hemsidan!