Vilka är vi

Vi är en lokal stamningsförening i Skåne med säte i Lund. En viktig del i vårt arbete är information i skolor, sociala träffar, kurser, föreläsningar och röstträningskvällar.

Aktiva medlemmar

Styrelsen 2022

Johan Ascard, Lomma (ordförande, hemsidan)

Natasja Dahlmann, Knislinge (familjeträffar)

Peter Johansson, Helsingborg (sekreterare)

Meryem Saglamoglu, Eslöv

Peter Winning, Malmö (kassör)

Suppleanter

Jens Andersson, Malmö (skolinformation)

Lena Brorsson, Södra Sandby (familjeträffar)

Anna-Hanna Rosengren, Malmö (skolinformation)

Revisorer

Rikard Stymne, Lund (revisor)

Anders Olsson, Lund (revisorsuppleant)

Andra aktiva

Anders Olsson, Lund (talträning)

Ombud förbundsmöte 2022

Johan Ascard, Natsja Dahlmann, Meryem Saglamoglu

Aktiva i Stamningsförbundet 2021/22

Peter Johansson (valberedningen)