Vilka är vi

Vi är en lokal stamningsförening i Skåne med säte i Lund. En viktig del i vårt arbete är information i skolor, sociala träffar, kurser och föreläsningar.

Styrelsen 2023

Johan Ascard, Lomma (ordförande)

Natasja Dahlmann, Knislinge (familjeträffar)

Peter Johansson, Helsingborg (sociala träffar)

Meryem Saglamoglu, Eslöv (sociala träffar)

Peter Winning, Malmö (kassör)

Suppleanter – Ersättare

Jens Andersson, Malmö (skolinformation)

Lena Brorsson, Södra Sandby (familjeträffar)

Jenny Palmkvist, Malmö

Madeleine Palmkvist, Trelleborg

Anna-Hanna Rosengren, Malmö (skolinformation)

Revisorer

Rikard Stymne, Lund (revisor)

Anders Olsson, Lund (revisorsuppleant)

Andra aktiva

Anders Olsson, Lund (talträning)

Aktiva i Stamningsförbundet 2023

Natasja Dahlmann (förbundsstyrelsen), Peter Johansson (valberedningen)