Träff Järnvägens museum Ängelholm 10 juni

Välkommen på träff på Järnvägens Museum i Ängelholm och gemensam fika efteråt. Vi möts lördag 10 juni, klockan 11:00 framför Ängelholms järnvägsstation, sen går vi till museet därifrån. Järnvägens muséum är ett modernt upplevelsemuséum, med något för alla åldrar. Här presenteras järnvägens historia med rullande tåg och byggnader från olika epoker. Modelljärnvägen har olika tåg […]

Tosselilla 6 juni

Hej alla barnfamiljer i Skånes stamningsförening! Tisdagen den 6:e juni träffas vi på Tosselilla i Tomelilla för en härlig dag! Vi träffas utanför entrén kl 9:45 och föreningen bjuder på inträde och glass för medlemmar. Jag kommer meddela hur jag ser ut osv. till dem som anmäler sig så vi hittar varandra. När man kommit […]