Röstträning 25 maj

Välkommen på kurs i röstträning!

Onsdag 25 maj kl. 17:30 i Lund.

Skånes stamningsföreningen bjuder in till en kurs i röstträning under 9 onsdagar i vår med start 2 mars kl. 17:30, på Laurentiigatans dagcentral, Laurentiigatan 18 i Lund. Kursen leds av logonom Susanne Hedin, Retorikbyrån.

Under kursen får du göra övningar som stärker och utvecklar din röst och ger dig bättre kontroll på hur du kan använda rösten mer medvetet. 

SYFTE OCH EFFEKT
Syftet med röstcoachningen är att du ska få bättre koll på det egna röstbeteendet och bättre kontroll över hur du använder rösten. Du ska få grundläggande kunskap om hur du kan träna och utveckla rösten till att bli ett funktionellt instrument som både hörs, håller och berör.

Efter 9 träningstillfällen kommer du som deltagit och tränat hemma, ha ökat din röstmedvetenhet och fått träning i hur du:
• andas på ett för rösten funktionellt sätt
• spänner av de onödigt spända muskler som riskerar att reducera röstens kapacitet
• artikulerar tydlig, använder pauser och talar i ett anpassat tempo
• använder rösten som ett smidigt instrument för olika typer av budskap

FÖRE
Reflektionsenkät. Du besvarar en webbaserad enkät med frågor kring den egna rösten; hur du uppfattar din
nuvarande ”röststatus” och vad du har för mål med träningen.


UNDER TRÄNINGEN
Röstträningen omfattar:
• Avspänning, kroppslig medvetenhet, kroppshållning och grundning
• Viloandning – sittande och stående
• Koordination av aktiv utandning, ljudproduktion och avspänning (återhämtning)
• Tonlösa och tonande ljud
• Klangfull och avspänd fonation
• Tonhöjdsvariation
• Ord och fraser, med ramsor, dialog och text
• Talets tempo och pauseringar
• Talets tydlighet och artikulation
• Intensitetsövningar

EFTER
Reflektionsenkät. En tid efter träningen besvarar du en enkät med några frågor kring
den egna rösten och den eventuella förändring som skett.

RÖSTTRÄNINGSPROGRAM
Du får en lathund för att själva kunna träna sin röst samt allmänna röstråd.

**

Vi behöver begränsa antalet till 12 personer. Vi prioriterar medlemmar som stammar.

Röstträningen är upplagd som en kurs, med egen träning hemma mellan gångerna. Därför är det bra om du är med de flesta gångerna.

Start 17:30. Efter en timme röstträning bjuder föreningen på fika. Efter fikat ca 19:00, får de som vill gärna stanna kvar och köra Speaking circle, som vi brukar göra på de ordinarie talträningarna. Vi slutar ca klockan 20.

Onsdag 2 mars

Onsdag 16 mars

Onsdag 30 mars

Onsdag 6 april

Onsdag 13 april

Onsdag 4 maj

Onsdag 11 maj

Onsdag 25 maj

Onsdag 8 juni

Anmäl dig till Johan Ascard, skane@stamning.se,  073-0415287.

Läs mer om Retorikbyrån Susanne Hedin & Co.

Dela inlägget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email