Verksamhetsplan 2020

Vi kommer under året att ha skolinformation, seminarier, familjeträffar, talträningskvällar och sociala aktiviteter. 

Skolinformation

Föreningen fortsätter informera skolpersonal och elever om stamning. Vi kommer att skicka ut information och inbjudan till alla grundskolor och gymnasieskolor i Skåne.

Seminarier

Vi planerar ett eller två seminarier med anknytning till stamning.

Familjeträffar

Föreningen planerar några träffar för familjer med barn som stammar.

Talträningskvällar

Vi fortsätter med talträningskvällar där vi övar på olika taltekniker och på att öka självförtroendet i talsituationer med Speaking circle. 

Filmkväll

Vi planerar en eller två filmkvällar då vi ser filmer med anknytning till stamning och kommunikation.

Julbord

Föreningen kommer att bjuda in till julbord. 

Information till medlemmar

Vi skickar fortlöpande ut information och inbjudningar via epost samt och uppdaterar hemsidan med information om våra aktiviteter.

Ny hemsida

Föreningen kommer under året att behöva flytta sin hemsida till ett nytt webbhotell.

Styrelsemöten

Vi planerar fem styrelsemöten under året. 

Stamningsförbundet

Vi deltar aktivt med fyra ombud på Stamningsförbundets förbundsmöte.

Bli medlem