Verksamhetsplan 2019

Vi planerar ungefär samma verksamhet som tidigare år, men drar ner något på antalet aktiviteter beroende på hur mycket verksamhetsbidrag vi från Region Skåne.


Skolinformation

Föreningen fortsätter informera skolpersonal och elever om stamning. Vi kommer att skicka ut information och inbjudan till alla grundskolor och gymnasieskolor i Skåne.

Seminarier
Vi planerar ett eller två seminarier med anknytning till stamning. 

Familjeträffar
Föreningen planerar några träffar för familjer med barn som stammar.

Ungdomsverksamhet
Föreningen kan ordna särskilda aktiviteter för ungdomar om det finns intresse.

Talträningskvällar
Vi fortsätter med talträningskvällar där vi övar på olika taltekniker och på att öka självförtroendet i talsituationer med Speaking circle. Kvällarna är öppna för alla som vill träna sitt tal och sin kommunikationsförmåga.

Nyhetsbrev och information
Ett nyhetsbrev skickas ut i pappersform. Under året skickar vi fortlöpande information och inbjudningar via epost.

Filmkvällar
Vi planerar en eller två filmkvällar då vi ser filmer med anknytning till stamning och kommunikation.

Julbord
Föreningen kommer som vanligt att bjuda in till julbord.

Styrelsemöten/arbetsmöten
Vi planerar fem styrelsemöten under året.

Stamningsförbundet
Vi deltar aktivt med fyra ombud på Stamningsförbundets förbundsmöte. Några medlemmar är även aktiva i Stamningsförbundet.

Bli medlem