Skolinformation

Har ni elever på skolan som stammar? Är ni osäkra på hur ni ska bemöta elever som stammar? Hur kan du som lärare hjälpa till om du har en eller flera elever som stammar?

Vi från Skånes stamningsförening åker varje termin ut till flera skolor i Skåne och informerar dels om stamning, hur den uppstår, vad det beror på, faktorer som spelar in och vad man kan göra för att underlätta för den som stammar.

Målet med skolinformationen är åt nå ut till så många lärare och elever som möjligt för att öka kunskap och förståelse om stamning, för att minska tabustämplen och att elever som stammar ska få en så bra skolgång som möjligt trots stamningen.

Informationen riktar sig till lärare och elever. Vi vill att lärarna i skolan ska veta hur man kan jobba med stamning, uppmuntra elever som stammar och ge ett bra bemötande. Vi vill även att eleverna på skolan ska ha kunskap om stamning och veta hur även de kan stötta en kamrat som stammar och på så sätt skapa en bra gemenskap och förståelse utan fördomar och mobbning.

Vi på Skånes stamningsförening kommer gärna ut och informerar, där vi berättar utifrån våra egna erfarenheter om hur det var när vi gick i skolan, hur vi blev bemötta, hur vi har arbetat med vår stamning och rekommendationer om hur man som lärare kan bemöta elever som stammar och hur vi skulle vilja ha blivit bemötta under vår skolgång.

Generellt gällande bemötande är det bästa att öppna upp till dialog, prata öppet om stamning och se hur varje elev känner angående sin egen stamning och hur eleven kan känna sig bekvämare att prata i skolan. Hör av dig så kommer vi ut och berättar mer, föreläsningarna är kostnadsfria, brukar ta en timme och är otroligt uppskattade.    

 

Fyra procent av alla barn stammar under sin uppväxt

Av den vuxna befolkningen beräknas en procent vara stammare. Stamning finns i alla kulturer. En del stammare upplever ett stort hinder – andra inte. Vissa skäms över sin stamning - andra inte. Vissa stammar hemma - andra bara i skolan. Men ingen stammar när de sjunger. Med detta i tankarna kanske det inte alltid är uppenbart vilka personer som stammar.

Stamningen påverkar kommunikationsförmågan. Vi berättar om våra strategier för att hantera situationen. Vi berättar öppenhjärtigt om oss själva och de dråpliga situationer vi ibland hamnar i.

Vi tar upp frågor kring talrädsla och våndan, som de flesta känner, att tala inför grupp. Här delar vi ett problem med många andra. De flesta är rädda att göra bort sig, men av olika anledningar. Hur har vi gjort för att komma över olusten.

Bli medlem