Ny bok: Att möta barn som stammar

2017-07-24

Att möta barn som stammar

En vägledning för föräldrar, lärare och andra vuxna

Boken vänder sig främst till föräldrar och lärare, men också till andra intresserade.

Att möta barn som stammar är på 120 sidor och kan beställas från Stockholms Stamningsförening: order@stammardu.sePriset är 195 kr plus frakt. Boken är utgiven av Stockholms Stamningsförening, med stöd bl.a. av Stamningsförbundet.

Boken syftar till att hjälpa vuxna att bättre förstå vad stamning innebär och vilka konsekvenser det kan få för barnet. Tack vare alla barn och ungdomar som berättar i boken får vi inblick i hur stamningen kan påverka barnet i olika situationer. Boken innehåller också fakta om stamning samt tips och råd för att hjälpa och underlätta för barnet och stärka barnets självkänsla.

Boken är skriven av Elaine Kelman och Alison Whyte. Elaine Kelman är logoped och verksamhetschef vid Michael Palin Centre for Stammering Children i London, England. Alison Whyte är journalist och skribent, och har en son som har gått i stamningsbehandling på Michael Palin Centre. Boken är bearbetad och anpassad efter svenska förhållanden av logopederna Ineke Samson och Lovisa Femrell. 

 

En recension

"Boken du håller i din hand är inte bara informativ och aktuell, den är också berörande och visar på hur komplex stamning är genom alla de personliga reflektioner man samlat från barn, ungdomar och föräldrar. Här kan du läsa om orsaksteorier, påverkansfaktorer och behandlingsalternativ. Författarna avlivar myter och ger handfasta råd om hur man kan underlätta för den som stammar. Boken riktar sig till vuxna i barnets omgivning, men skulle också kunna vända sig till den som själv stammar och användas som ett diskussionsunderlag i mötet med logopeden, hemma vid köksbordet eller i samtal med läraren."

Maria Pihl, logoped och samordnare för Intensiv Stamningsterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bli medlem