Arbetar för personer som stammar

2020-01-01

Skånes stamningsförening arbetar för att förbättra situationen för personer som stammar, genom att:

* Sprida information om stamning.

* Ordna seminarier och kurser om stamning.

* Ordna talträning för personer som stammar

* Stödja stammande personer som vill förbättra sin kommunikationsförmåga.

* Skapa mötesplatser för personer som stammar och andra intresserade.

Bli medlem