Årsmöte 25 februari

2020-02-25

Föreningens årsmöte är tisdag den 25 februari 2020, kl. 18:00 på Laurentiigatans dagcentral, Sankt Laurentiigatan 18 i Lund. 

Kallelse med dagordning, Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020 mailas ut till alla medlemmar i god tid före årsmötet.

Ekonomisk årsredovisning delas ut på årsmötet.

Föreningen bjuder på mat och fika under trevliga former.  

Årsmötet är viktigt och en chans för medlemmarna att påverka vad föreningen ska arbeta med. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra i föreningen.

Anmäl dig till Johan Ascard på 0730 41 52 87 eller till skane@stamning.se

 

Bli medlem