Bli medlem i Skånes stamningsförening

Bli gärna medlem - ditt stöd är värdefullt!

Som medlem i Skånes stamningsförening är du även medlem i Stamningsförbundet och kan delta i både lokala och nationella aktiviteter. Du bidrar också till att vår röst hörs ju fler vi blir. Många i föreningen och inom förbundet ordnar träffar och sprider kunskap om stamning.

Du kan delta i Skåneföreningens och Stamningsförbundets aktiveter, medlemsträffar, kurser, föreläsningar, talträningskvällar och -helger, m.m. Som medlem kan även du göra en insats genom att bli aktiv medlem. Du kan vara med och informera om stamning i skolor.

Ordinarie medlem - 100 kr

Du stödjer vår verksamhet och får vara med på alla våra aktiviteter. Du får föreningens utskick med information och inbjudningar till våra träffar. Du kan även prenumerara på Stamningsförbundets nyhetsblad.

Familjemedlem - 50 kr

Du kan bli familjemedlem om du bor på samma adress som en ordinarie medlem.  

Swish 123 485 83 61

Bankgiro 5428-5721

Ange namn, adress, telefonnummer och epost.
Eller maila uppgifterna till skane@stamning.se

Bli medlem