Bli medlem i Skånes stamningsförening

Bli gärna medlem - ditt stöd är värdefullt!

Som medlem i Skånes stamningsförening är du även medlem i Stamningsförbundet och kan delta i både lokala och nationella aktiviteter. Du bidrar också till att vår röst hörs ju fler vi blir. Många i föreningen och inom förbundet ordnar träffar och sprider kunskap om stamning.

Du kan delta i Skåneföreningens och Stamningsförbundets aktiveter, medlemsträffar, kurser, föreläsningar, talträningskvällar och -helger, m.m. Som medlem kan även du göra en insats genom att bli aktiv medlem. Du kan vara med och informera om stamning i skolor.

Som fullt betalande medlem får du också förbundstidningen KommUNIKation som innehåller intressanta artiklar om kommunikation, tal och stamning och inbjudningar till förbundets aktiviteter.

Full medlemsavgift - 180 kr

Du stödjer vår verksamhet, får tillgång till talträning och andra aktiviteter. Du får föreningens nyhetsbrev och fyra nummer av Stamningsförbundets tidning Kommunikation.

Reducerad medlemsavgift - 100 kr

Som ovan men utan tidningen Kommunikation.

Familjemedlem - 50 kr

Som ovan. Endast ett nyhetsbrev och en tidning per hushåll, som skickas till den fullt betalande medlemmen.

Swish 123 485 83 61

Bankgiro 5428-5721

Ange namn, adress, telefonnummer och epost.
Eller maila uppgifterna till skane@stamning.se

Bli medlem