Föreningen

Skånes stamningsförening

  • Arbetar för att förbättra situationen för personer som stammar.

  • Sprider information om stamning.

  • Ordnar seminarier och kurser om stamning.
  • Ordnar talträning för personer som stammar

  • Stödjer stammande personer som vill förbättra sin kommunikationsförmåga. 

  • Skapar mötesplatser för personer som stammar och andra intresserade. 
Läs mer i verksamhetsplanen vad föreningen gör.

Skånes stamningsförening

Box 1656
221 01 Lund

Hemsida: skane.stamning.se

Kontaktperson

Johan Ascard
0730-415287
E-post: skane@stamning.se

Organisationsnr: 845001-8422

Bli medlem